Belgrade Sparrow

Usmeno prevođenje

Nekad vaš prevod zahteva više od pisanog teksta. Osim pismenog prevođenja na 4 jezika (engleski, nemački, italijanski i srpski), u svim kombinacijama, pružamo vam i usluge usmenog prevođenja na ova četiri jezika.

Ako u planu imate konferenciju, seminar, poslovni forum ili neki sličan događaj, koji podrazumeva veći broj učesnika, simultano prevođenje je pravi izbor za vas. A ukoliko organizujete događaj sa manje učesnika ili sastanak, konsekutivno prevođenje je baš za vas.

U skladu sa kretanjima i zahtevima tržišta, usmeno prevođenje radimo uživo, ali i online. Formati se menjaju, ali suština ostaje ista: za najbolje rezultate vaših sastanaka, konferencija, događaja i biznisa uopšte, jedan od ključnih faktora jeste tačan, precizan i pouzdan prevod.

PIŠITE NAM